Category: Hva skjer i EU

Bilde av handikapsymbol på parkeringsplass

Mer tilgjengelig hverdag

Europakommisjonen oppdaterer sine direktiv om universell utforming og fremmer lovforslag om felles tilgjengelighetskrav. «Tilgjengelighetsdirektivet» vil blant annet gjøre det enklere...

Viktige EU-saker i 2016

Viktige EU-saker i 2016

EU/EØS-nytt: Stortingets administrasjon (faggruppen for EU/EØS-informasjon) har gått igjennom de 23 hovedprioriteringene i Europakommisjonens arbeidsprogram og identifisert saker som kan...

Datalagringsdirektivet diskuteres fortsatt i EU

Datalagringsdirektivet diskuteres fortsatt i EU

EU/EØS-nytt: På rådsmøtet i begynnelsen av desember diskuterte EUs justisministre på nytt datalagringsdirektivet. Etter at EU-domstolen i april 2014 avgjorde...