Category: Hva skjer i EU

Nye tiltak mot skatteunndragelse

Nye tiltak mot skatteunndragelse

28. januar presenterte Europakommisjonen nye tiltak mot skatteunndragelse blant store selskaper. Samlet vil tiltakene vanskeliggjøre aggressiv skatteplanlegging, øke transparensen mellom...

Nye personvernregler mellom EU og USA

Nye personvernregler mellom EU og USA

Europakommisjonen og USA er enige om et nytt rammeverk for utlevering av persondata mellom EU/EØS og USA etter at den...

Bilde av handikapsymbol på parkeringsplass

Mer tilgjengelig hverdag

Europakommisjonen oppdaterer sine direktiv om universell utforming og fremmer lovforslag om felles tilgjengelighetskrav. «Tilgjengelighetsdirektivet» vil blant annet gjøre det enklere...

Viktige EU-saker i 2016

Viktige EU-saker i 2016

EU/EØS-nytt: Stortingets administrasjon (faggruppen for EU/EØS-informasjon) har gått igjennom de 23 hovedprioriteringene i Europakommisjonens arbeidsprogram og identifisert saker som kan...