Brexitavtalen viser fordelene med EØS

Britene vil miste mange fordeler vi nordmenn har gjennom EØS-avtalen.

Skrevet av Torbjørn Wilhelmsen, leder i Europabevegelsen Vestland. Innlegget var først på trykk i Bergens Tidende, 31. desember. 

Aldri før i historien har en nasjon frivillig valgt å forlate en omfattende samarbeids­avtale til fordel for en begrenset handelsavtale. Julaften-avtalen Storbritannia fremforhandlet med EU gir britene betydelig nasjonal selvstendighet, men kostnaden er høy.

I fire og et halvt år har britisk politikk handlet om brexit, og det britiske parlamentet har selv anslått at den fremtidige veksten vil bli to prosent lavere med en handelsavtale fremfor medlemskap i EU. En gjennomgang av tilgjengelige fakta viser hvor fordelaktig EØS-avtalen er, fremfor en avtale slik britene har fått.

Handelsavtalen mellom EU og Storbritannia sikrer tollfri varehandel på linje med det Norge har. Alternativet var WTO-regler med toll på mellom 25 og 40 prosent på en rekke varer. Selv om varehandelen blir tollfri, må all import og eksport tolldeklareres, og det vil bli betydelig fysisk kontroll av varelastene for å unngå svindel med varer fra tredjeland. EU vil forhindre at Storbritannia blir transittland for vareimport til EU fra andre land, og at kompliserte regler om «opprinnelsesland» blir overholdt.

Torbjørn Wilhelmsen.

Det vil ikke være toll eller kvotebegrensninger på fisk- og landbruksvarer, men alle landbruksvarer vil bli kontrollert ved grensen, og det kan bety forsinkelser. Klareringsproblemer for britisk eksport av både kjøtt, fisk, frukt og grønt vil gi økt økonomisk risiko. I verste fall vil verdien for ferske varer bli redusert, med inntektstap for britiske bønder og fiskere som resultat. Eksempelvis er både Skottland og Wales storeksportør av lammekjøtt til kontinentet.

Med EØS-avtalen i bunn har Norge inngått «veterinæravtale» med EU som gjør at norsk sjømat suser over grensen på vei til de mange europeiske markedene.

I løpet av fem og et halvt år vil britene overta 25 prosent av fiskekvoten som EU har forvaltet på fellesskapets vegne i det som i dag er britisk sone. Fordelingen er følge av politisk hestehandel, men gjenspeiler også en anerkjennelse av internasjonal havrett hvor fiske over mange hundre år har gitt en hevdvunnen rett til fiske i ulike territorielle farvann etter at de nasjonale grensene gradvis har blitt utvidet fra 12 til 200 nautiske mil.

EØS-avtalen omhandler ikke fisk, men det er ingen eller svært lav toll på ferske sjømatprodukter. Her er den norske posisjonen unik fordi Norge måtte velge mellom fri markedsadgang for bearbeidede fiskeprodukter i bytte mot fri markeds­adgang for bearbeidede landbruksprodukter (f.eks. ost) fra EU. Norge har en kvoteavtale for tollfri import av ost fra EU. Samtidig har fersk norsk laks skapt tusenvis av arbeidsplasser på kontinentet.

Den mest iøynefallende svakheten med julaften-avtalen er at britisk tjenestesektor ikke er inkludert. Tjenesteytende næringer står for 80 prosent av britisk BNP, og det er høyst uklart hvordan effektene vil slå ut for aktiviteten i finansmetropolen i London.

Mer overraskende er det trolig at det ikke lenger vil være automatisk godkjenning av autorisasjon av leger, sykepleiere, tannleger, farmasøyter, veterinærer, ingeniører eller arkitekter. Disse yrkesutøverne må sørge for å få sine kvalifikasjoner godkjent i hvert enkelt land de vil arbeide i. Dette vil bli merkbart i Storbritannia hvor helsevesenet er helt avhengig av kvalifisert arbeidskraft fra EU-land.

Julaften-avtalen vil forandre hverdagen for millioner av briter. Briter som vil besøke et EU-land i mer enn 90 dager, må søke visum, og alle må vise pass ved grensestasjonen for reisende fra tredjeland – og ikke i hurtigkøen for EU-borgere.

Briter må ha egen reiseforsikring ettersom EUs felles helsekort ikke gjelder. Skal du ha med hunden din, må man ha med et nytt helsesertifikat fra veterinær. Britiske førerkort vil heller ikke være gyldig i EU uten en loggbok (V5C) og gyldig bilførerforsikring. Gjennom EØS-avtalen har nordmenn rett på helsetjenester i EU og norsk førerkort er gyldig i EU.

Unge briter som studerer, vil miste tilgang til Erasmus-programmet som sikrer studie­plass ved et universitet i et EU-land. Britene skal istedenfor utvikle sitt eget program med globalt anslag, og programmet skal få navn etter den britiske datapioneren Alan Touring. Planene er imidlertid ikke på plass. Tusenvis av norske studenter nyter godt av Erasmus-ordningen.

Storbritannia vil tre ut av EUs mange støtteordninger, så som NextGeneration­EU som skal hjelpe EU-land på beina igjen etter koronapandemien, de regionale støtteprogrammene, jordbruks- og distriktsstøtte. Mange regioner i Storbritannia har hatt stor nytte av slike støtteordninger.

Dette er bare noen glimt av de endringer brexit vil føre med seg. Det er når hver­dagen kommer at folk flest og nærings­livet vil merke endringene. Alt vil nok «gå seg til», men effektiviteten i all grenseover­skridende handel og virksomhet vil gå ned.

Sett fra et norsk ståsted kan det ikke være ønskelig med mer grensebyråkrati. Britene har ansatt 50.000 (!) nye medarbeidere i tolletaten til å ta hånd om utfordringene som vil komme. Hele den norske tolletaten har 1500 ansatte. Uten EØS ville nok antall tollmedarbeidere vært betydelig høyere.