Brexit-uro hos toryene

Splittelse og maktkamp preger det konservative partiet (toryene) i Storbritannia, som de siste dagene har hatt partikonferanse i Manchester. Fremdeles er det brexit som er hovedkilden til problemene.

Brexit har ført til stor splittelse i Storbritannia, der de regjerende toryene og deres statsminister Theresa May har blitt massivt kritisert for måten de har håndtert situasjonen. I utmeldingsforhandlingene med EU har de vært både uklare og sent ute med forhandlingsposisjonene. Stemningen i partiet har ikke bedret seg i løpet av de siste dagene i Manchester.

Allerede før konferansen i det hele tatt hadde kommet i gang søndag 1. oktober, tok om lag 30.000 demonstranter til gatene for å vise sin misnøye med at britene skal ut av EU. For det konservative partiet blir det ikke bedre av at bråk i egne rekker og den pågående maktkampen overskygger stort sett alt annet de driver med.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at utenriksminister Boris Johnson ønsker seg statsministerjobben. Han bruker derfor mye av sin tid på å undergrave nåværende statsminister Theresa May. Det gjør han blant annet ved å så tvil om hennes brexit-strategi. Johnsons og de andre «brexiteerene» tar til stadighet til orde for en hard utmelding. De ønsker at Storbritannia skal krever mer og godta mindre i forhandlingene med EU enn hva May har lagt opp til. På den måten skal Storbritannias stolthet og selvstendighet gjenvinnes, mener de.

Det interne bråket og at Boris Johnson oppfører seg som en løs kanon på dekk skaper misnøye i Brussel. Situasjonen ses på som kontraproduktiv. Britene har allerede somlet og vært uklare i brexit-forhandlingene. Oppfatningen fra EU-hovedstaden er at det siste som trengs er enda mer usikkerhet fra den kanten.

Snarere enn at konferansen har samlet partiet, virker de nå mer splittet enn noen gang.