Brexit økte støtten for Den europeiske union

bilde av remain-protest, skilt henger rundt en demonstrant, står "please take me back"En fersk spørreundersøkelse utført mellom mars og august 2016 viser at Brexit økte europeeres oppslutning om EU-medlemskap.
Før folkeavstemningen i Storbritannia ville bare 49 % av briter forbli i unionen, mens tallet etterpå  var 57 %. Dermed har de tradisjonelt sett euroskeptiske britene forbigått italienerne og franskmennene. Mens Tyskland så en betydelig økning i oppslutning etter Brexit (fra 61 % til 69 % i spørreundersøkelsen) var økningen lavere i Frankrike (50 % til 53 %) og Italia (49 % til 51 %).

Noen hadde nok håpet at Brexit ville fungere som et jordskred og utløse flere utmeldelser. Per nå ser det heller motsatt ut, ved at europeere skremmes av hvor enkelt man kan rive ned et stort byggverk. Etter en lang og skitten kampanje hvor ingen helt kunne stole på hva noen sa, brakte Brexit-utfallet de reelle ulempene og det virkelige rettighetstapet i fokus.

At konsekvensene av et enkelt ja-og-nei spørsmål skulle bli så enorme var vanskelig å forestille seg. Å svare «ja» til mer selvråderett virket nok forlokkende på mange. Etter sjokket mener altså 57 % at det koster mer enn det smaker, men dette tallet vil helt sikkert hoppe både opp og ned etterhvert som prosessen med utmeldelse blir mer håndfast. Britenes statsminister Theresa May har satt frist til slutten av mars 2017 til landet formelt skal åpne forhandlinger med EU om å melde seg ut.

Best i øst
Oppslutningen øker markant i Polen (fra 68 % til 77 %). Dette kommer altså til tross for kritikken Polens regjering har måttet tåle fra EUs institusjoner og medlemsland for å bryte med demokratiske prinsipper.

Oppslutningen EU har i Polen er symptomatisk for mange av de tidligere østblokklandene. I hele Balkan står land nå på rekke for å komme først inn i EU. Dette er land som har betydelig lavere tillit til politiske institusjoner, hvor EU ikke bare representerer flere jobber og økonomisk vekst, men også en måte å sikre demokratiet. I disse landene kan tilliten til egne folkevalgte faktisk være lavere enn tilliten til EU. At unionen fikk Nobels fredspris i 2012 var det mange i Norge som stilte seg kritiske til, men 20 år etter blodig borgerkrig på Balkan er EU altså et høyst reellt fredsprosjekt.

 

Foto: Garon S (Flickr)

You may also like...