Brexit kan gi EØS-drama

Kirsti Methi, generalsekretær i Europabevegelsen

Kirsti Methi, generalsekretær i Europabevegelsen

Brexit er en blanding av jus, politikk, forhandlingsteknikk og maktspill både internt i Storbritannia og i EU. Om to år bør en avtale om hvilke spilleregler som skal gjelde mellom EU og Storbritannia være på plass.

Innlegg ved Kirsti Methi, generalsekretær i Europabevegelsen, på trykk i DN, 26. juni 2017

Erfaring viser at handelsavtaler av typen «deep and comprehensive» mellom EU og tredjeland tar fem til ti år.

En «softere» brexit gjør at EØS kan komme på bordet igjen selv om «alle» har avskrevet denne såkalte «Norway model». De fleste antar at Storbritannia ikke kan leve med en avtale som gir britene enda mindre innflytelse enn de hadde som EU-medlem, samtidig som de fortsatt må følge EUs politikk via regelverket som regulerer det indre marked. Men dersom det nå går mot en «softere» brexit, kan dette bety en omfattende adgang til det indre markedet. Da er det nærliggende å tro at EØS likevel kan være en løsning.

Skulle Storbritannia komme over på Efta/ EØS-siden, kan man se for seg to scenarioer. Enten vil dette fungere som en overgangsordning der Efta/ EØS blir et slags venterom for Storbritannia mens forhandlingene avsluttes. Dette for å unngå «no deal» eller en avtale som ikke tilfredsstiller de rammer og betingelser begge parter ønsker seg.

Et annet scenario er at EØS-avtalen ses på som en mer permanent løsning. Dette kan i sin ytterste konsekvens føre til at EØS-avtalen kommer i spill på måter vi ikke helt hadde forestilt oss. Det er sider ved EØS-avtalen som sannsynligvis ikke vil bli spiselig for Storbritannia og det knappe flertallet som stemte for utmeldelse.

Konsekvensen vil da bli at EØS vil måtte endres.

Hvis det skulle bli et krav fra EU om å tilpasse EØS til Storbritannia, havner Norge, Island og Liechtenstein noe ufrivillig rundt brexit-forhandlings­bordet. Da vil markedsstørrelse og stormaktstatus være avgjørende. Det sier seg selv at interessene til et land med 65 millioner vil veie tyngre enn Efta/ EØS-landenes fem millioner innbyggere i slike for­handlinger.

Regjeringen, de politiske partiene i Norge og Efta-­familien bør snarest analysere hva det vil innebære dersom EU og Storbritannia banker på Eftas dør.

Brexit kan vise seg å bli et drama av en type vi hverken hadde forestilt eller ønsket oss.

 

Kirsti Methi
Generalsekretær i Europabevegelsen

Kirsti Methi

Generalsekretær i Europabevegelsen. Twitter: @kirstimethi

You may also like...