Brexit gir økt støtte for EU

EN SPØRREUNDERSØKELSE utført i august 2016 viser at Brexit økte europeeres oppslutning om EU-medlemskap. Før folkeavstemningen i Storbritannia ville bare 49 % av briter forbli i unionen, mens tallet etterpå var 57 %. Dermed har de tradisjonelt sett euroskeptiske britene større oppslutning om EU enn Frankrike og Italia. Mens Tyskland så en betydelig økning i oppslutning etter Brexit (fra 61 % til 69 % i spørreundersøkelsen), var økningen lavere i Frankrike (50 % til 53 %) og Italia (49 % til 51 %).

Innlegg ved Johnny Olsrud, EB Vestfold, på trykk i Østlandsposten 3. januar

NOEN HADDE nok håpet at Brexit ville fungere som et jordskred og utløse utmeldelser fra flere land. Det ser heller motsatt ut – europeere skremmes av hvor enkelt man kan rive ned et stort byggverk. Etter en lang og skitten kampanje, hvor ingen helt kunne stole på hva noen sa, brakte Brexit-utfallet de reelle ulempene og det virkelige rettighetstapet i fokus. AT KONSEKVENSENE av et enkelt ja-ognei spørsmål skulle bli så enorme var vanskelig å forestille seg. Å svare «ja» til mer selvråderett virket nok forlokkende på mange. Etter sjokket mener altså 57 % at det koster mer enn det smaker. Dette tallet vil neppe minke etterhvert som prosessen med utmeldelse blir mer håndfast.

OPPSLUTNINGEN ØKER markant i Polen (fra 68 % til 77 %). Dette kommer altså til tross for kritikken Polens regjering har måttet tåle fra EUs institusjoner og medlemsland for å bryte med demokratiske prinsipper. Oppslutningen EU har i Polen, er typisk for mange av de tidligere østblokklandene. I hele Balkan står land nå på rekke for å komme først inn i EU. Dette er land som har betydelig lavere tillit til politiske institusjoner. EU representerer ikke bare flere jobber og økonomisk vekst, men også en måte å sikre demokratiet på. 20 år etter en blodig borgerkrig på Balkan er EU altså et høyst reelt fredsprosjekt. EU fikk Nobels fredspris i 2012.

You may also like...