Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024!

Avgjørelsen falt i Brüssel for kort tid siden. Dette er en gylden mulighet for Bodø, Nordland og hele Nord-Norge til å dele sin unike kultur med resten av Europa. Bodø blir også den første kulturhovedstaden nord for polarsirkelen.

Foto/copyright: Riktig Spor

Europeisk kulturhovedstad utpekes av Europakommisjonen for ett kalenderår. I løpet av året organiserer byen en rekke kulturelle arrangementer med sterk europeisk dimensjon. Ordningen med europeisk kulturhovedstad ble etablert i 1985 for alle land i Europa. Fra 2011 ble ordningen endret og forbeholdt EU-land, men bestemmelsene ble forandret i 2017 slik at også EFTA-landene (deriblant Norge) igjen kan søke om å få tildelt status som Europas kulturhovedstad. Bergen og Stavanger/Sandnes har tidligere vært kulturhovedsteder, i henholdsvis 2000 og 2008.

Gjennom året som kulturhovedstad har byene et tett program, der særlig lokal kultur trekkes frem. Målet er å skape kulturell forståelse og interesse, knytte Europas befolkning tettere sammen og å sette fokus på mangfoldet i europeiske kultur.

Bodø og Nordland har en lang, stolt og mangfoldig kulturtradisjon. Det kombinert med den økende europeiske interessen for Norge, og særlig de arktiske områdene, ønsket Bodø å fange med sin søknad, hvor visjonen «Arcticulation» står helt sentralt. Den bevisste omskrivningen av articulation henspiller til de engelske ordene artctic, art, culture og communication. 

Det er ikke bare kulturen som vil kjenne de positive ringvirkningene. Det lokale næringslivet og sysselsettingen kan også dra nytte av et år som kulturhovedstad. Det er Århus i Danmark er ferskt eksempel på. Da den danske byen var kulturhovedstad i 2017 ble det skapt tilsvarende 2000 fulltidsstillinger i regionen, hvorav 70 prosent kom i privat sektor. Vi så også lignende resultater i Bergen i 2000 og Stavanger i 2008. Investeringene kommer blant annet i form av infrastruktur, bygg, gjennomføring av arrangementer o.l. Det at Bodø blir kulturhovedstad vil med andre ord hele den nordlige landsdelen dra nytte av, og nettopp derfor har Troms og Finnmark fylkeskommuner stilt seg bak søknaden.

– Dette er en lagseier for Bodø og Nord-Norge. Nå må vi først smake på seieren, og så starter arbeidet med å jobbe mot 2024. Det skal bli et helt uforglemmelig år der vi inviterer Europa inn. Det er kjempeviktig å skape en mangfoldig region der folk vil leve og bo, sa ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød til NRK rett etter at nyheten var sluppet.

Europabevegelsen gratulerer!