Bestill kurs

Europabevegelsen tilbyr en rekke kurs om EU og EØS, samt Europabevegelsen som organisasjon. Vi kaller denne pakken «Europaskolen».

Ønsker du eller ditt lag et kurs? Eller ønsker du mer informasjon? Da er det bare å sende en e-post til eb@europabevegelsen.no, så hjelper vi deg gjerne.

Konseptet er skreddersøm; lagene kan selv skal kunne velge innholdet i kursene ved at de plukker ut temaer fra en listen under. Hver bolk vil ta mellom 20-30 minutter, og lagene kan slik velge hvor mange temaer de ønsker å dekke i henhold til hvor mye tid man har til rådighet. Slik kan man for eksempel invitere til et møte der EØS, brexit og EUs energipolitikk står på dagsorden.

Her er en oversikt over kursene vil tilbyr:

 • En introduksjon til EU – historie og oppbygning
 • En gjennomgang av EØS-avtalen og Norge
 • Migrasjon og asyl – Schengen. Dublin osv.
 • EU fra et globalt perspektiv – fred, bistand, handel osv.
 • EUs miljøpolitikk
 • EUs energipolitikk
 • EUs fiskeri- og jordbrukspolitikk
 • Norge og suverenitet i en globalisert verden – «et avleggs konsept»
 • Arbeidsliv – hvordan påvirker de fire friheter dette?
 • Forbrukerpolitikk og personvern
 • Utenriks- og sikkerhetspolitikk
 • Brexit
 • Stortinget og EU – Prosesser og ulike partiers standpunkt

I tillegg til de EU/EØS-faglige kursene tilbyr vi også kurs som er knyttet til Europabevegelsen som organisasjon, samt medlemsaktivitet, som verving, medlemspleie og debattkurs, for å nevne noe.