Bestill foredrag

Europabevegelsen tilbyr foredrag om EU, EØS og norsk europapolitikk til offentlige etater, bedrifter, organisasjoner, skoler og andre grupper som ønsker en oppdatering.

Norges forhold til EU og Europa reguleres i dag av rundt 75 ulike avtaler. Blant disse er EØS-avtalen og Schengen-avtalen de desidert største og mest inngripende i det norske samfunn.

Den norske hverdagen preges ikke bare av de ulike reguleringene i EU, men også den handelspolitikken, utenrikspolitikken og den sikkerhetspolitikken EU utøver. Noen av alle reglene, direktivene, lovene og politikken både kan og er, Norge med på å forme.

Videre deltar Norge i ulike byråer og programmer som fremme samarbeid og utvikler ulike samfunnsområder. Norge og EU er stort og kompleks saksfelt som har utviklet seg over tid og som vil fortsette å utvikles seg i det store og det små i overskuelig fremtid.

I Europabevegelsen sitter vi på mye kunnskap om hvordan EU fungerer og jobber, Norges samarbeid med unionen og aktuelle europapolitiske saker. Dette er kunnskap vi gjerne vil dele med andre og som vi har god erfaring med å formidle.

Ønsker du å bestille et foredrag eller mer informasjon, send epost til eb@europabevegelsen.no.