Bedre regulering for Europa

Tirsdag 19, mai presenterte Europakommisjonen sin nye pakke for Bedre Regulering. Dette er en del av Europakommisjonspresident Jean-Claude Junckers prioriteringer for inneværende 5-årsperiode.

Med denne pakken ønsker Europakommisjonen å åpne regelverksutviklingen slik at både næringsliv og sivilt samfunn kan komme i tidlige inngripen med de lover og reguleringer som skal utformes. Videre vil man også evaluere innvirkningen på lover og regler både tidligere og dypere enn man har sett behov for gjøre tidligere.

I pakken finnes elementer som:

  • et tilsynsutvalg (Regulatory Scrutiny Board) som består av 7 medlemmer, hvorav 3 eksterne, som skal ettergå kvaliteten i konskevensutredninger.
  • en ny avtale som regulerer hvordan de ulike EU-insitusjonene skal forholde seg til hverandre og prosessen med å utvikle nye lover
  • En ny interessent-mekanisme kalt REFIT plaform
  • Konsultasjoner med interessenter gjennom lovarbeidssyklusen

Les mer inngående hos Europakommisjonen.

De viktigste dokumentene finner du HER.