Author: Jan Erik Grindheim

Om Jan Erik Grindheim

Europabevegelsens leder. Twitter: @JanGrindheim

Mine siste innlegg

Hvor går Europas sosialdemokrater?

Hvor går Europas sosialdemokrater?

Sosialdemokratiets fremtid ligger ikke i nasjonalstatlig proteksjonisme, men et tettere samarbeid i EU. Innlegg ved Jan Erik Grindheim, leder i Europabevegelsen,...