Author: Jan Erik Grindheim

Om Jan Erik Grindheim

Europabevegelsens leder. Twitter: @JanGrindheim

Mine siste innlegg

Fri rørsle er eit gode, Tajik!

Fri rørsle er eit gode, Tajik!

«Vi kan ikkje overlate til ytste venstre å vere dei einaste som er kritiske til konsekvensane av fri flyt av arbeidskraft»,...

Er brexit bra for Noreg?

Er brexit bra for Noreg?

Noreg må sikre gode relasjonar til eit Storbritannia utanfor EU, men norske politikarar må ikkje setje EØS-avtala i fare. Innlegg...

Hvor går Europas sosialdemokrater?

Hvor går Europas sosialdemokrater?

Sosialdemokratiets fremtid ligger ikke i nasjonalstatlig proteksjonisme, men et tettere samarbeid i EU. Innlegg ved Jan Erik Grindheim, leder i Europabevegelsen,...

Ein siger for europeisk tryggleikspolitikk?

Ein siger for europeisk tryggleikspolitikk?

Emmanuel Macron har vore meir oppteken av hard enn mjuk makt i utanrikspolitikken. Korleis vil det påverke tryggleikssamarbeidet i EU?...