Author: Europabevegelsen

Om Europabevegelsen

Mine siste innlegg

EU-høring om supercomputere

EU-høring om supercomputere

I Norge finner vi supercomputerne Vilje og Abel, drevet av henholdsvis NTNU/Metreologisk insititutt og UiO. Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.8.2017.