Author: Europabevegelsen

Om Europabevegelsen

Mine siste innlegg

Weekly European Agenda 4.-8. September

Weekly European Agenda 4.-8. September

Day-by-day Monday 4 September EP: DROI, SEDE, CONT, ECON, ITRE, IMCO, CULT, LIBE, AFCO, FEMM Informal Agriculture and Fisheries Council...

Nordmenn sier ja til EØS

Respons Analyse har utført en spørreundersøkelse for Europabevegelsen om nordmenns holdninger til internasjonale spørsmål. Undersøkelsen viser at nordmenn i betydelig...

Norge etter brexit

Norge etter brexit

Hva er de mest kritiske områdene for Norge den dagen Storbritannia forlater EU? Hva er utfordringene – og hva er...

Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket

Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket

Åpen konsultasjon om gjennomføringen av TEN-T igangsatt av Kommisjonen 1.8.2017. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 omhandler...

Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk

Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk

Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009...