Author: Europabevegelsen

Om Europabevegelsen

Mine siste innlegg

Uttalelse: Energisamarbeid er bra for klima og god butikk

Uttalelse: Energisamarbeid er bra for klima og god butikk

Europabevegelsen er glade for at Stortinget, med stort flertall, valgte å fortsette det gode energisamarbeidet med EU, ved å innføre...

Energisamarbeid er bra for Norge og klima

Energisamarbeid er bra for Norge og klima

Forhåpentligvis går Stortinget inn for videre deltagelse i EUs energimarked og tilslutning til ACER. Det er viktig for energinasjonen Norge...

Faktaark: Energisamarbeid med EU

Faktaark: Energisamarbeid med EU

Den siste tiden har det vært mye debatt om hvordan Norges energisamarbeid med EU skal se ut i fremtiden. I...

Nordland leverer – la oss levere mer!

Nordland leverer – la oss levere mer!

Denne overskriften oppsummerer Indeks Nordland 2018, og illustrerer meget godt hvordan Nordland vokser seg sterkere og sterkere som et eksportfylke...

ACER frarøver ikke norsk selvråderett

ACER frarøver ikke norsk selvråderett

Det hersker mye uvitenhet om konsekvensene av at Norge slutter seg til EUs byrå for energiregulatorer, forkortet ACER.