Author: Europabevegelsen

Om Europabevegelsen

Mine siste innlegg

Folk flest er fortsatt for EØS

Folk flest er fortsatt for EØS

I en fersk meningsmåling kommer det frem at EØS-støtten i befolkningen er rekordhøy. Samtidig er EU-motstanden på vei nedover.

Europeere flest er fornøyd med EU

Europeere flest er fornøyd med EU

I en fersk undersøkelse kommer det frem at stadig flere EU-borgere har et positivt syn på unionen.

De Facto villeder om EØS

De Facto villeder om EØS

Med penger fra Nei til EU og de mest EØS-negative delene av fagbevegelsen, har De Facto skrevet en misvisende rapport om EUs foreslåtte arbeidsmarkedsbyrå.