Arnulf Øverlands mastergradsstipend

Skriver du masteroppgave om EU eller Norges forhold til EU og europeisk politikk?

Da kan du søke dette stipendet på 25 000 kroner. Stipendet utdeles av Europabevegelsen.

Arnulf Øverland. Foto: Nasjonalbiblioteket

Vi legger vekt på tema og problemstillinger som er dagsaktuelle, eller som burde ha relevans i det offentlige ordskiftet, og som vil bidra til ny kunnskap om EU eller Norges forhold til EU. Oppgaven kan også omhandle demokrati- eller menneskerettssituasjonen i Europa, Europarådet, Den europeiske menneskerettsdomstolen, samt EFTA, ESA eller andre europeiske institusjoner eller andre uttrykk for europeisk samarbeid – eller mangel på sådan.

Alle studenter som arbeider med en relevant mastergradsoppgave kan søke. Vi oppfordrer særlig studenter innenfor samfunnsvitenskap, jus, historie, journalistikk eller økonomi om å søke, men søknader innen andre fagområder kan også bli vurdert. 15 000 kroner av stipendet utbetales ved tildeling, og 10 000 kroner når oppgaven er levert og bestått. Dersom mottakeren ikke leverer og består, skal stipendet tilbakebetales.

Krav til mottakeren: Stipendmottaker forplikter seg til å skrive minst én kronikk med utgangspunkt i oppgaven, og holde et foredrag på minst to arrangementer i regi av Europabevegelsen. Stipendet kan søkes av både nordmenn og utlendinger, men av hensyn til formidlingskravet må søkeren beherske enten norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Europabevegelsen kan, om ønskelig, bistå med innspill underveis i arbeidet. Vi tilbyr også skriveplass med tilhørende kontorfasiliteter og engasjerte kolleger. Vi tilbyr selvfølgelig også en attest. Sammen med Europeisk Ungdom holder Europabevegelsen til i Prinsens gate 2, Oslo.

Søknadsfrist er 1. oktober 2023. Søknaden skal inneholde:

  • Navn, adresse, telefon og e-post
  • Studiested, navn på veileder (dersom gitt), oppstart/planlagt innlevering
  • Vitnemål fra høgskole/universitet
  • Prosjektbeskrivelse (1-3 sider) som blant annet inneholder: Problemstilling, kontekst, relevans og gjennomføringsplan.

Merk søknaden «Mastergradsstipend» og send den til eb@europabevegelsen.no

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Fredrik Mellem på telefon 9326 3892.

Arnulf Øverland (1889 – 1968) er regnet blant Norges fremste forfattere og er kanskje aller mest kjent for diktet «Du må ikke sove» (1937). En tekst som viser hans glødende engasjement både for Europa og demokrati – og mot nasjonalisme og diktatur. Under krigen satt Øverland først på Grini, og senere i den tyske konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Etter krigen nøt han betydelig nasjonal anerkjennelse og ble derfor en av de norske utsendingene til Haag-kongressen i 1948. Denne kongressen la grunnlaget for Europarådet og Den europeiske menneskerettskonvensjon, samt European Movement International og Europa-colleget. Året etter var Øverland blant initiativtakerne og stifterne av Europabevegelsen i Norge.

Øverland var i sin tid formann i Det norske studentersamfund og senere i Den norske forfatterforening. Han hadde statens kunstnerlønn fra 1938 og bodde i Statens æresbolig, Grotten, fra 1946 til sin død. Han er begravet på æreslunden, Vår Frelsers Gravlund.