Årets siste EU-toppmøte

Brexit-diskusjoner vil dominere når EUs stats- og regjeringssjefer møtes til siste toppmøte i 2017.

En rekke temaer står på dagsorden når stats- og regjeringssjefer fra EUs medlemsland møtes i Det europeiske råd den 14. og 15. desember. På dagsorden står blant annet forsvars- og utenrikspolitikk, migrasjon, sosiale spørsmål, utdanning og kultur. Samtidig er det ventet at brexit vil legge beslag på mesteparten av tiden under møtet.

Status i brexit-forhandlingene

Forrige fredag, den 8. desember, kom EU og Storbritannia endelig til enighet om del én av utmeldelsesavtalen. Under det kommende toppmøte vil lederne fra de øvrige 27 medlemslandene (EU27) vurdere avtalen, som omhandler rettighetene til EU-borgere bosatt i Storbritannia, grensen mellom Irland og Nord-Irland og Storbritannia økonomiske forpliktelser, samt diskutere om forhandlingene nå kan gå inn i neste fase.

Storbritannia håpte i utgangspunktet å få godkjenning til komme i gang med andre fase av forhandlingene allerede under toppmøtet i oktober. Det fikk de ikke, men denne gangen er det ventet at lederne i EU27 vil tillate oppstart av fase to.

Samtidig skal det ha skapt irritasjon i EU-leiren at Storbritannias brexit-minister David Davis søndag uttalte at avtalen som ble inngått 8. desember var mer en uttalelse enn et juridisk bindende dokument. Dette skal ha ført til at de øvrige medlemslandene endret erklæringen om denne delen av utmeldelsesavtalen som skal fremmes under toppmøtet. Nå står det at neste forhandlingsfase kun innledes dersom alle forpliktelser i del én fullt ut respekteres og formaliseres så fort som mulig.

Så langt har EU fått gjennomslag på nært sagt alle punkter. Forhandlingene følger EUs foreslåtte rammeverk, Storbritannia har gått med på å betale rundt 50 milliarder euro i «skillsmisseoppgjør» i tillegg til å bidra som normalt til EUs budsjett i 2019 og 2020, EU-borgere får bli boende i Storbritannia og beholder rettighetene de har opparbeidet seg, og det blir en «myk» grense mellom Nord-Irland og Irland som ivaretar Belfastavtalen.

I andre fase vil det generelle rammeverket for det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia bli forhandlet om, inkludert den endelige summen på Storbritannias økonomiske forpliktelser og tidsplanen for nedbetalingen av denne, lengden og rammene for overgangsperioden etter utmeldelse, det fremtidige samarbeidet innenfor sikkerhet-  forsvars- og utenrikspolitikk, samt handelsavtaler og EU-domstolens rolle.

Øvrige temaer på dagsorden

I løpet av de to dagene toppmøtet finner sted vil stats- og regjeringssjefene også diskutere EUs forsvarspolitikk og EU-NATO relasjoner, samt lansere den nye permanente strukturen for forsvarssamarbeid i EU, PESCO.

Videre står utdanning, kultur og sosiale spørsmål på dagsorden, og lederne skal blant annet vedta konklusjonene fra det sosiale toppmøtet i Gøteborg, som fant sted 17. november. I tillegg skal de diskutere interne og eksterne aspekter ved EUs migrasjons- og asylpolitikk, samt aktuelle utenrikspolitiske spørsmål.

Et innholdsrikt EU-år går mot slutten, men en rekke toppmøter venter i 2018 når blant annet brexit-forhandlingene, forsvarssamarbeid, realisering av energiunionen og det nye initiativet Leaders’ Agenda ruller videre. Neste møte i Rådet er satt til 22. og 23. mars 2018.

You may also like...