Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært, sammen med Høyre, det mest Europa- og EU-vennlige partiet i Norge. I nåværende partiprogram har de imidlertid tatt et steg tilbake, ved å stryke setningen «medlemskap i EU ville være en fordel for Norge.»

I dagene frem mot valget vurderer vi europapolitikken til de største partiene. Rødt og SV har allerede vært i ilden, og i dag har turen kommet til Ap. I morgen er det Sp som står for tur.

Arbeiderpartiet

EU-medlemskap – Tar ikke stilling

I sitt program for kommende stortingsperiode tar ikke Arbeiderpartiet stilling til norsk EU-medlemskap, slik de som nevnt tidligere har gått inn for. I stedet har de valgt å legge spørsmålet på is, ved å si at dersom det på nytt blir aktuelt, skal det være gjenstand for ny landsmøtebehandling.

EØS-avtalen – For

Ap vil bevare EØS-avtalen.

De nevner ikke eksplisitt at de er for eller vil forsvare avtalen, men dens viktighet understrekes flere steder i programmet og det er ingen tvil om at Ap vil kjempe for avtalen, dersom det skulle bli nødvendig. De vil jobbe for å sikre markedsadgang gjennom EØS og arbeide opp mot EUs organer for å trygge norske bedrifters muligheter til å konkurrere på lik linje i det europeiske markedet.

Blant annet her kommer den positive EØS-holdning frem her:

«Gjennom mer enn 20 år har EØS-avtalen vært en god plattform og sikret våre brede økonomiske interesser i samarbeidet med EU. Dette har vært en god periode for norsk nærings- og arbeidsliv.»

Likevel er ikke alt ved EØS like rosenrødt for Ap. Partiet mener avtalen og den store arbeidsinnvandringen har bidratt til utfordringer for arbeidslivet, som må motvirkes med «kraftfulle politiske tiltak.» I programmet er det også fokus på at Norge må «utnytte handlingsrommet» som ligger i avtalen.

Schengen – Opprettholde og styrke

Arbeiderpartiet vil oppretthold og styrke Schengen-samarbeidet.

Ap er helt klare når det gjelder nødvendigheten av å ha åpne grenser i Europa. I programmet vektlegges også viktigheten av at Europa enes om et system for effektiv yttergrensekontroll. Videre påpekes det at det ikke er en bærekraftig og langvarig løsning at enkelte europeiske land velger å stenge sine grenser.

Europeisk samarbeid – For og vil styrke

Ap vil arbeide for å styrke det europeiske samarbeidet og bidra aktivt til inkluderende vekst i Europa.

Hvor viktig dette samarbeidet er for Norge er de helt tydelig på:

«Europeiske land er Norges viktigste politiske og økonomiske partnere. Mange av dem er våre allierte i NATO. På sentrale områder som handel, miljø og klima, energipolitikk og migrasjon og asyl fremmes våre interesser best gjennom å samarbeide med andre land i Europa.»

Flere steder i programmet kommer det frem hvor viktig europeisk samarbeid er for Arbeiderpartiet. Særlig er det tydelig når det kommer til å løse utforinger knyttet til innvandring og migrasjon, der de mener Norge bør ta en ledende rolle. Også når det gjelder klimapolitikk og utslippskutt vil Ap samarbeide tett med EU.

Et samarbeidende og sammenknyttet Europa blir også trukket frem som et motstykke og svar på fremvoksende nasjonalisme, proteksjonisme og fremmedhat.

Dom – Terningkast 5

Alt i alt har Ap en solid og trygg europapolitikk. De ser nødvendigheten av et sterkt europeisk samarbeid og vil, selv om det ikke står eksplisitt, verne om EØS-avtalen. Samtidig vil de jobbe for å styrke Schengen-samarbeidet. Ap tar ikke stilling til medlemskapsspørsmålet, noe de trekkes for, men de er helt tydelig når det kommer til EUs viktighet for Norge.

Dette er politikk som skaper forutsigbarhet og bevarer vårt gode forhold til EU og de andre europeiske landene. Det de derimot ikke gjør er å videreutvikle dette forholdet i særlig grad.