Arbeiderpartiet må klargjøre sitt syn på EU

Det er vanskelig å forstå Arbeiderpartiets syn på EU i programforslaget som nå ligger på bordet.

– Arbeiderpartiet sier de er for et sterkt politisk samarbeid i Europa. Så lenge EU er den politiske motoren i dette samarbeidet, må partiet ha mot til å ha prinsipiell holdning til verdien av et norsk EU-medlemskap, sier leder av Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim.

Ideen om fellesskap som politisk konsept, ser ut til å har blitt nasjonalisert i partiets nye programforslag. Her snakkes det utelukkende om norsk velferd og vårt kommersielle forhold til EU via handel.

– Hvor er det blitt av solidariteten og forståelsen av at vi er i et skjebnefellesskap med resten av Europa?, spør Grindheim.

I en tid der EU fremstår som en garantist for verdier som demokrati, menneskerettigheter og rettsstatlige prinsipper, burde Norges største parti ta en lederrolle i å fremheve vår naturlig plass i EU-fellesskapet. Ap er et statsbærende parti med et spesielt ansvar for å ta vare på viktige sider av det nasjonale og internasjonale demokratiet.

– I stedet trekker Ap Norge enda mer inn i en nasjonal forståelsesramme som underkommuniserer Norges avhengighet av og ansvar for at EU lykkes, sier Grindheim, før han kommer med en avsluttende oppfordring til partiets egne:

– Jeg håper alle europeerne i Ap gjør sitt ytterste for at det endelige programmet tydeliggjør partiets syn på EU som politisk aktør, og ikke bare en handelspartner.