Ansvarsløs EØS-gambling fra Frp

På sitt landsmøte i mai vedtok Fremskrittspartiet at de vil arbeide mot norsk EU-medlemskap, styrke handelen med EU, reforhandle deler av EØS-avtalen og fjerne særnorske regler som forbyr import av produkter som er lovlige i EU.

Av Johnny Olsrud, leder Europabevegelsen Vestfold. Innlegget var på trykk i Sandefjords Blad tirsdag 23. mai.

På den ene siden vil de ha mer samarbeid med EU, på den andre siden vil de ha mindre. Og som om det ikke skulle være nok, har regjeringspartiet FrP en annen holdning til EU og EØS enn partiets landsmøte. Det er ikke lett å forstå hva slags forhold partiet ønsker Norge skal ha til vår viktigste samarbeidspartner og største handelspartner.

Der mest bekymringsfulle i dette virvaret av en europapolitikk, er vedtaket på landsmøtet om å reforhandle EØS-avtalen. Dette er i strid med regjeringens linje. Den er for EØS-avtalen slik den er. Og Frp. er en del av regjeringen!

En reforhandling av EØS vil kunne koste Norge dyrt. Konsekvensene kan være svekkede rettigheter for nordmenn. Nå kan vi for eksempel ta arbeid, studere, ha helsebehandling eller være pensjonist i hvilket som helst EU-land med de samme rettigheter som landets egne innbyggere.

Frp vil begrense deler av arbeidsinnvandringen. For å få til dette må EØS-borgernes rett til fri bevegelse begrenses. Dette kan ikke EU gå med på, for denne retten er en av de fire frihetene som er grunnprinsippene i EØS-avtalen.

80 prosent av varene Norge eksporterer går til EU-land, mens 60 prosent av det vi importerer, kommer fra EU. Det gjør EU til vår fremste handelspartner. På listen over EUs fremste handelspartnere kommer Norge på syvende plass. Realiteten er at Norge er langt mer avhengig av EU enn hva EU er av Norge. Det er naivt av Frp. å tro at i forhandlinger med EU skal Norge kunne få uten å måtte gi.

En reforhandling kan også medføre usikkerhet for norske bedrifter som er avhengige av trygg og god handel med EU. Dette er stikk i strid med partiets ønske om å styrke handelen med EU. Reforhandling er en særdeles ansvarsløs gambling med nordmennenes rettigheter og næringslivets trygghet. En slik politikk er ikke Norge tjent med.