Alt på skinner i EU

EUs fjerde jernbanepakke skal gjøre det enklere å velge togferie i Europa.

Av Konrad Sætra, styremedlem, Europabevegelsen Nordland. Innlegget var først på trykk i Avisa Nordland 19. juni. 

Det nærmer seg sommerferie, og i normale tider ville de fleste nordmenn gledet seg til soling og bading i Europas sørlige strøk. Men den gang ei. I år blir det Norgesferie på de fleste. Flyene står på bakken, og «all inclusive» er byttet ut med telt og sovepose.

Dette er gode nyheter for klimaet. Allerede ser man en reduksjon av CO₂-utslipp som følge av blant annet koronaens reiseforbud, færre flyavganger og kansellerte fly. Ekspertene melder imidlertid at gleden er kortvarig, og at utslippene vil gå hurtig opp igjen når grensene åpner og flere fly kan lette.

EUs fjerde jernbanepakke, som skal opp i Stortinget (trolig) til høsten, har som mål at mer av persontransporten skal flyttes over fra fly til tog. EU ønsker å redusere klimagassutslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030. Dette betyr at færre av oss kan bruke fly som transportmiddel.

Terskelen for å reise med tog i Europa er høyere enn for å reise med fly. Jernbanenettet på kontinentet er fullt av hindringer som gjør det tungvint, dyrt og lite effektivt å reise med tog mellom de europeiske landene. Dette skyldes at hvert land opererer med ulike tekniske løsninger, forskjellig organisering og ulike regler.

Med jernbanepakke IV skal disse ulikhetene bygges ned, og det skal utformes felles regler og standarder for jernbanedrift i EU/EØS. Dette skal føre til fri bevegelse av tog i Europa og gjøre det enkelt og raskt å reise med tog til utlandet i ferien.

Foto: Europakommisjonen

Jernbanepakke IV vil også gjøre det enklere for jernbaneaktører å etablere seg i ulike land ved å sikre lik tilgang for alle selskaper i Europa. Vy kan for eksempel delta i anbudskonkurranser for å kjøre tog i Spania, og spanske Renfe kan gjøre det samme i Norge.

Kritikere av jernbanepakke IV frykter at sikkerheten på den norske jernbanen vil svekkes fordi togdriften er annerledes i Norge enn i resten av Europa. Norske fjell, snøvær og store mengder med regn er ukjent for spanske og kroatiske togselskaper. Derfor har norske myndigheter fått gjennomslag for sikkerhetsstandarder og mulighet til å utforme nasjonale krav til vinterforhold og strømforsyning. Dette skal ivareta sikkerheten på norsk jernbane.

Konkurranse på norsk jernbane er ikke noe nytt. I 2015 gikk et flertall på Stortinget inn for å innføre konkurranse om persontogtilbudene i Norge, og på godstransport har det vært konkurranse i over ti år. Erfaringene fra dette så langt er gode. Det har redusert statens kostnader betraktelig og frigjort penger som kan blant annet brukes til å bygge bedre infrastruktur.

Kritikerne av jernbanepakke IV frykter at EU skal få makta over norsk jernbane. Men målet er ikke å svekke nasjonalstatens kontroll over egen jernbane. Det er å øke konkurranseevnen til togtrafikken og redusere byråkratiske barrierer. Selskaper som skal legge inn anbud må beviselig være i stand til å drive sikker og punktlig passasjertransport.

Med jernbanepakke IV ønsker EU å forenkle togreiser over landegrensene, slik at det skal bli lettere, billigere og mer effektivt for deg og meg å velge klimavennlig når vi reiser på ferie i Europa.