Actis – en EU-aktør

Actis har vært aktiv i Europapolitikken i 20 år, og har gjennom sitt kontor i Brussel vært en viktig drivkraft i arbeidet i EU når det gjelder alkohol- og narkotikapolitiske spørsmål. «Vi har lang erfaring og mange konkrete eksempler hvordan en organisasjon kan påvirke både dagsorden og politikken i EU», sier Mariann Skar, Actis-representant og generalsekretær i den europeiske paraplyorganisasjonen Eurocare.

Denne unike erfaringen er utgangspunktet når Actis arrangerer et seminar 20. oktober på Litteraturhuset om europeisk samarbeid og EU-påvirkning i frivillig sektor. På seminaret vil Emily von Sydow og Pål Jacobsen ta deltakerne med på en simulering av hvordan arbeidet i forhold til EU-prosesser kan skje. I tillegg vil AKAN og Europabevegelsen bidra med sine erfaringer med å jobbe europeisk.

Seminaret har som mål å:

  • Øke kunnskapen om EU og de mulighetene som finnes for den frivillige sektoren
  • Vise muligheter og inspirere deltagerne til å arbeide aktivt med europeisk politikk og programmer gjennom sine europeiske nettverk
  • Styrke lokal forståelse av Actis’ europaengasjement der Actis kan overføre og fortsette diskusjonene fra Brussel i Norge

Se programmet og påmeldingsinformasjon her.

Kirsti Methi

Generalsekretær i Europabevegelsen. Twitter: @kirstimethi