70 år i europasakens tjeneste

I disse dager er det 70 år siden over 750 europeere var samlet på kongress i Haag i Nederland.

Europeeren Winston Churchill på Haag-kongressen, der Europabevegelsen ble stiftet.

Målet var å skape fred, samarbeid og demokrati i Europa. Det var her den internasjonale Europabevegelsen så dagens lys. Kun tre år etter slutten på 2. verdenskrig var europeere klare til å snakke sammen og vise hverandre tillit for å nå de felles målene.

På Haag-kongressen 7.- 11. mai i 1948 ble også to andre institusjoner for europeisk fellesskap og samarbeid etablert: Europarådet (den gang Assembly of Nations) skulle være samarbeidsplattformen for de europeiske statene og College of Europe skulle utdanne unge europeerne i europeisk integrasjon. Europabevevegelsen skulle være plattformen for de europeiske borgerne og det sivile samfunn for å fremme europasaken.

Kongressen ble ledet av Winston Churchill. 750 deltakere fra hele Vest-Europa deltok; politikere, journalister, kunstnere og representanter fra frivillige organisasjoner. Blant de som var til stede var Konrad Adenauer, François Mitterrand, Altiero Spinelli og den norske stortingsrepresentant Herman Smitt Ingebrigtsen.

Etableringen av institusjonene var viktige, men en forutsetning for å nå de ambisiøse målene fra kongressen var også visjonære politikere som klarte å ta stafettpinnen fra Haag og overvinne politiske motsetninger. Sammen fortsatte de å videreutvikle det grunnlaget som ble skapt på Haag-kongressen. De skapte et politisk innovativt og ambisiøst samarbeidsprosjekt – dagens EU.

Siden disse maidagene i 1948 har Europabevegelsen jobbet kontinuerlig med å styrke det europeiske samarbeidet, basert på tankene om fred og demokrati. Dette er fremdeles vårt fremste mål.

Året etter stiftelsen av den internasjonale Europabevegelsen, ble Europabevegelsen i Norge grunnlagt. Det skjedde på Stortinget 30. mai 1949, hvor Arnulf Øverland, Johan H. Andresen og et 30-talls andre deltok. Til neste år er det altså den norske Europabevegelsens tur til å feire 70 år.

Ønsker du å delta i eller støtte arbeidet vårt? Her melder du deg enkelt inn i Europabevegelsen.