7 000 protesterte på Island

Reykjavik: Over 7000 protesterte i går imot at regjeringen på Island har trukket EU-søknaden om medlemskap uten behandling i Alltinget. Protestdemonstrasjonen er den største siden den økonomiske kollapsen 2008 da islenderne sist trakk til gatene for å protestere i slikt antall.

Torsdag 12. mars trakk den islandske sentrum-høyre regjeringen søknaden om medlemskap. Hovedargumentet for å trekke søknaden er at Islands interesser ivaretas best utenfor EU. Islands økonomi er ikke lenger konkurstruet og de kapitalkontrollerende tiltakene som ble innført under krisen ventes å oppheves i løpet av året.

En av initiativtakerne til demonstrasjonen, lederen av det største opposisjonspartiet Samfylkingen, Arni Pall Arnason, uttalte at en slik avgjørelse ikke kan tas uten velsignelse i parlamentet og anklaget regjeringen for å være for feig til å fronte saken demokratisk. Opposisjonen har sendt EU institusjonene et brev for å markere sitt syn i saken, et brev den islandske regjeringen på sin side mener er lovstridig.

Les mer hos New Straits Times

 

Islendinger protesterer mot at regjerinegen har trukket medlemskapssøknaden

Islendinger protesterer mot at regjerinegen har trukket medlemskapssøknaden

You may also like...