60 år med samarbeid

1. januar 1958 trådte Romatraktatene i kraft. Traktatene knyttet Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest-Tyskland sammen i et samarbeid verden aldri hadde sett maken til.

Signering av Romatraktatene, 25. mars 1957.

At de frivillig skulle legge fiendskap til side og velge samarbeid var ved slutten av andre verdenskrig smått utenkelig. Frankrike og Tyskland hadde da utkjempet tre kriger mot hverandre i løpet av en periode på under 80 år. Begge land led store tap og det var den gjensidige krigstrettheten som nå førte dem sammen.

Det første steget ble tatt 9. mai 1950. Da presenterte den franske utenriksministeren Robert Schuman en plan for hvordan Frankrike og Vest-Tyskland kunne samordne sine kull- og stålindustrier, under et overnasjonalt organ. Valget av kull og stål var ikke tilfeldig. Dette var industrier som avgjørende i opprustning og krigføring. Målet var å knytte landene sammen på en måte som ville sikre varig fred.

Alle land som ønsket var velkomne til å delta. Belgia, Italia, Nederland og Luxembourg slo til på det tilbudet. Året etter ble avtalen signert og stiftelsen av Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) var en realitet.

De seks landene ønsker raskt å utvide dette samarbeidet i en mer økonomisk retning. Tanken var å binde de nasjonale markedene sammen til ett fellesmarked, fritt for nasjonale hindre. Det skulle bli lettere å flytte, handle og etablere seg på tvers av landegrensene. Med det ville man skape økonomisk vekst og økt velstand.

Da Roma-traktaten ble signert på Kapitolhøyden i den italienske hovedstaden 25. mars i 1957 ble Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) etablert, med oppstart 1. januar året etter.

Her kan du lese mer om hva som ble opprettet med Romatraktatene.