6 krav til ny regjering

Europeisk Ungdom og Europabevegelsen har utarbeidet felles innspill til regjeringsplattformen.

 

Europabevegelsen og Europeisk Ungdom har en rekke forventninger til den nye regjeringen før forhandlingene om ny regjeringsplattform begynner. Vi mener at jo nærere og mer forpliktende samarbeidet mellom Norge og EU er, jo bedre.

Vi står overfor globale utfordringer som regjeringen må løse sammen med EU de neste fire årene. Eksempler er migrasjon, klima, brexit, kampen mot terror, samarbeid om forsvar og energi, digitalisering og personvern. Norge må være tydeligere, tyngre og tidligere ute i europapolitiske spørsmål for å kunne påvirke utfall i EU som vil få betydning for hele Norge og alle samfunnsområder.

(Trykk på lenkene for å lese mer om hvert av de seks kravene)

 

Vi ønsker den nye regjeringen lykke til med arbeidet, og ser frem til et godt samarbeid!