5G i EU innen 2020

fG23. februar begynte arbeidet med en handlingsplan for 5G i EU. 5G vil utgjøre kjernen i Det digitale indre marked, og være svært viktig for blant annet fremtidens næringsliv, moderne velferdstjenester, sammenkoblede biler, smarthus, og mobile helsetjenester.

Målet er at europeiske selskaper skal kunne levere 5G-produkter og -tjenester innen 2020. EU har allerede planlagt å investere 700 millioner euro til dette formålet, og vil samarbeide med næringslivet i arbeidet med handlingsplanen.

Les mer hos Europakommisjonen