5 aktuelle tema i EUs landbruk

Få med deg Rose O’Donovan og Ed Brays siste rapport om de 5 viktigste temaene i EU landbruk under formannskapet til Luxembourg, høsten 2015.

    1. Avtale om organisk reform.
    2. Situasjonen i landbruksmarkedet, spesielt med tanke på Russlands importforbud.
    3. Diskusjoner om EUs pakke for dyre- og plantehelse
    4. Forbud av genmodifisert dyrefôr i enkelte EUs stater
    5. Videre utvikling i kloning og ny-mat

 

 

Les mer hos viEUws.

You may also like...