§ 115 – Suverenitetsavståelse

Regjeringen har inngått avtale med EØS/EFTA-landene og EU om tilknytning til EUs finanstilsyn og innlemmelse av om lag 90 nye rettsakter på finansområdet i EØS-avtalen. Enigheten ble oppnådd i tilknytning til det felles EFTA ECOFIN-møtet i Luxembourg 14. oktober, men avtalen er avhengig av Stortingets godkjennelse.

Avtalen innebærer at norsk suverenitet og kompetanse overføres til EFTAs overvåkningsorgan ESA. Regjeringen har konkludert med at Stortinget bør behandle suverenitetsavståelsen i henhold til grunnlovens § 115 (tidligere § 93), som krever tre fjerdedels flertall. En slik suverenitetsavståelse og behandling i stortinget har ikke funnet sted siden EØS-avtalen ble godkjent i 1992.

Les pressemeldingen fra regjeringen hos finansdepartementet

Les om saken i Nationen, ABC Nyheter, og Aftenposten (krever innlogging), og hør debatten i Dagsnytt 18.

You may also like...