Video: Hundre dager til Paris – innspurt mot ny klimaavtale

I desember i år skal det forhandles fram en ny global klimaavtale på FNs klimakonferanse i Paris. Det er knyttet store håp og forventninger til en eventuell avtale. Det er ventet at EU vil ta på seg en lendene rolle i forhandlingene. Målene unionen har satt seg er ambisiøse og de ønsker sterkt en bindende avtale, som sikrer at det så kalte togradersmålet nås. Norge har også sluttet seg til EUs klimamål.

Spørsmålene nå er hvordan veien frem mot konferansen blir. Og hva er Norges rolle i dette?

Europabevegelsen har snakket med Idar Kreuzer, som skal delta i debatten,  Siren Engen, rådgiver for EU/EØS-spørsmål i Bellona, og Lars-Henrik Paarup Michelsen – daglig leder i Norsk klimastiftelseom hva de tenker om veien mot Paris og EUs rolle i forhandlingene.

Les også