Vedtekter og politisk program 2015-2017

Vedtektene
Europabevegelsens vedtekter ble senest endret på landsmøtet 7. november 2015.

Last ned vedtektene her: Europabevegelsens vedtekter 2015-2017

 

Politisk program 2015-2017
Europabevegelsen politikk og strategi ble vedtatt på landsmøtet i 2013. Det styrende for vår aktivitet fremover er å sette europakunnskap på dagsorden. Dokumentene er åpne og tilgjengelig for allmennheten.

Last ned: Europabevegelsens program 2015-2017

 

Resolusjoner
Europabevegelsen vedtok 4 resolusjoner på landsmøtet i 2015.

Flyktningsituasjonen i Europa og norsk medansvar

EU i front på miljø

Ja til medlemskap med stemmerett

TTIP utfordrer Norges tilknytning til EU