Utsendte polske ansatt får finsk tariff

I en sak som gjelder polske elektrikere utestasjonert i Finland, har EU-domstolen slått fast at det polske firmaet må betale sine ansatte etter den finske allmenngjorte tariffen. Dommen som ble avsagt 12. februar, presiserer begrepet minstelønn til utstendte arbeidstakere.

Dommen tar utgangspunkt i utsendingsdirektivet, mindre kjent som Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting

Les mer om direktivet på Europalov.no

Les mer om reaksjoner hos EL- og IT-forbundet som gleder  seg og hos LO som er lettet

Les også