Tagged: Schengen

Norge forlenger grensekontrollen

Justis- og beredskapsdepartementet har forlenget den midlertidige grensekontrollen med tre måneder fram til 11. februar 2017. Kontrollen finner sted i...

EUs grensevakt i gang

Torsdag 6. oktober ble EUs nye grense- og kystvaktbyrået EBCG opprettet og har allerede begynt sitt første oppdrag på grensen...