Tagged: Samferdsel

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen

Nyhetsbrevet omtaler blant annet det nederlandske formannskapets prioriteringer på transportområdet, status for jernbanepakke IV og for luftfartspakken som ble lagt...

Samferdselsdepartementets EØS-strategi

Håndbok for departementets EØS- og EU-arbeid Samferdselsdepartementets EØS-strategi (2015) konkretiserer målsetningene for departementets EØS-arbeid, og skal tjene som et oppslagsverk...