Tagged: Rettigheter

Grunnleggende rettigheter i EU

Europakommisjonen publiserte forrige uke en rapport om anvendelsen av EUs charter om grunnleggende rettigheter i 2015. Rapporten gir en oversikt...