Tagged: Migrasjon

Reform av EUs asylsystem

EU/EØS-nytt: Avtaleskissen med Tyrkia skal diskuteres på EU-toppmøtet om migrasjon 17.-18. mars. Dagen før skal Europakommisjonen legge fram en meddelelse...

Kva skjer med Europa?

Finanskrise og folkevandringar utfordrar Europa, men ikkje naudsynt EU. – Me er ikkje lenger det me trudde me var. Me...

Dommedagsprofetier over Europa

Finanskrise og folkevandringer utfordrer Europa, men ikke nødvendigvis EU. Replikk ved Jan Erik Grindheim, på trykk i Aftenposten 11. januar,...