Tagged: Lisboa

Stemmerett i EU

I Lisboatraktaten sikres alle borgere av EU-land politiske deltakelse på europeisk nivå og på lokalt nivå over hele EU gjennom...