Tagged: Europautvalget

Oppdatering for Europautvalget

Informasjonspakken til møtet i Europautvalget 1. februar Bakgrunnsinformasjon utarbeidet av stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon. Omhandler blant annet asyl- og migrasjonspolitikk,...

Europautvalgets informasjonspakker

Som forberedelse til møtene i Europautvalget utarbeider Stortingets administrasjon bakgrunnsinformasjon for stortingsrepresentantene. Nå er disse informasjonspakkene tilgjengelig på stortinget.no. Denne...