Tagged: EØS

Bilde av handikapsymbol på parkeringsplass

Mer tilgjengelig hverdag

Europakommisjonen oppdaterer sine direktiv om universell utforming og fremmer lovforslag om felles tilgjengelighetskrav. «Tilgjengelighetsdirektivet» vil blant annet gjøre det enklere...

Norge i Europa - Europabevegelsens visjon

Stemmerett og EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen er ikke bare norske bedrifter med i EUs indre marked av fire friheter, men norske borgere har også...

EØS: Ja-sidens dilemma

Samme år som det norske folk sa nei til EU-medlemskap for andre gang, fikk vi EØS-avtalen. På ja-siden trøstet vi...