Tagged: energi

Ny energimerkeforordningen

Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende 28. juli Forodningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men...

Viktige EU-saker i 2016

EU/EØS-nytt: Stortingets administrasjon (faggruppen for EU/EØS-informasjon) har gått igjennom de 23 hovedprioriteringene i Europakommisjonens arbeidsprogram og identifisert saker som kan...