Styret

Styret er Europabevegelsens øverste politiske ledelse og velges for to år av gangen av Landsmøtet. Det møtes jevnlig og er det besluttende organet mellom landsmøtene.

Det sittende styret ble valgt i 2015. Styret er bredt sammensatt, både gjennom faglig kompetanse og politisk bakgrunn.

For perioden 2015-2017 ledes styret av Jan Erik Grindheim.

STYRET 2015-2017

Jan Erik Grindheim, leiar i Europarørsla

Jan Erik Grindheim
Leder
+47 909 19 939
janerik@europabevegelsen.no
Twitter: @jangrindheim

Irene Johansen, nestleder

Irene Johansen
Nestleder
+47 916 55 936
irene.johansen@stortinget.no
Twitter: @irehanse

Hans Frode

Hans Frode Kielland Asmyhr
Styremedlem
+47 905 14 837
hfkasmyhr@gmail.com
Twitter: @kiellandasmyhr

Gro Hilde Reinsborg

Gro Hilde Reinsborg
Styremedlem
+47 957 72 770
ghilder@online.no
Twitter: @groreinsborg

Cecilie Staude

Cecilie Staude
Styremedlem
+47 464 10 190
cecilie.staude@bi.no
Twitter: @ceciliestaude

Torbjørn

Torbjørn Wilhelmsen
Styremedlem
+47 906 55 913
torbjorn@wikos.no
Twitter: @towilhelm

merete_agerbak-jensen

Merete Agerbak-Jensen
Styremedlem
+47 91 83 95 96
merete.agerbak-jensen@unicef.no
Twitter: @agerjen

andreas-brandt-leder-europeisk-ungdom

Andreas Brandt
Styremedlem, leder av Europeisk Ungdom
+47 922 71 118
andreas@europeiskungdom.no
Twitter: @andreasbran