Store prisforskjeller på forbrukervarer og -tjenester

Ifølge tall nylig lagt fram av Eurostat, varierte prisnivået for forbrukervarer og -tjenester stort i EU i 2014. Prisene varierte fra 48 til 138 prosent av gjennomsnittet i EU. Det største gapet var på alkohol og tobakk. Tall for Norge viser at det overordnete prisnivået var 48 prosent over EUs gjennomsnitt. Les mer her

Les også