Solidaritet

EU er et solidaritetprosjekt som har som formål å utjevne forskjellene mellom rike og fattige medlemsland.

Med den store utvidelsen på midten 2000-tallet har 13 nye medlemsland fått tilgang på ulike støtteordninger og blitt en likeverdig partner i EU-samarbeidet.

EU og EUs medlemsland er til sammen verdens største bidragsyter av bistand og står for 60 prosent av all bistandsmidler i hele verden. EU er den eneste internasjonale aktøren som skiller humanitær bistand fra andre former for bistand.