Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk

Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009 omhandler krav til typegodkjenning for den generelle sikkerhet til kjøretøy og tilhengere, samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til sådanne kjøretøy

Les også