fbpx

Sentralstyret

Sentralstyret er Europabevegelsens øverste politiske ledelse og velges for to år av gangen av Landsmøtet. Det møtes jevnlig og er det besluttende organet mellom landsmøtene.

Det sittende sentralstyret ble valgt i 2017. Styret er bredt sammensatt, både gjennom faglig kompetanse og politisk bakgrunn.

For perioden 2017-2019 ledes sentralstyret av Heidi Nordby Lunde.

SENTRALSTYRET 2017-2019

Heidi Nordby Lunde
Leder
+47 400 19 747
Twitter: @VamPus

Irene Johansen
Nestleder
+47 916 55 936
Twitter: @irehanse

Torbjørn Wilhelmsen
Styremedlem
+47 906 55 913
torbjorn@wikos.no
Twitter: @towilhelm

Merete Agerbak-Jensen
Styremedlem
+47 91 83 95 96
Twitter: @agerjen

Ida Hjeltnes
Styremedlem
+47 913 71 137
ida.hjeltnes.svensen@gmail.com
Twitter: @IdaHjeltnes

Arne Erling Karlsen
Styremedlem
+47 901 60 635
arne.karlsen@gunnar-klo.no

Knut André Sande
Styremedlem, leder av Europeisk Ungdom
+47 922 71 118
knutandre@europeiskungdom.no
Twitter: @knutandresande

fake rolex