fbpx

Sammen om Europa – bli medlem i Europabevegelsen

Det er mange gode grunner til at du skal bli medlem i Europabevegelsen. Vi er en organisasjon som tror på samarbeid mellom folk og stater i Europa og vi mener det er viktig at Norge er tilstede i dette samarbeidet.

I mer enn 60 år har EU vært navet i det europeiske samarbeidet og her fremmes verdier som fred frihet og demokrati. Den fremgang og velferdsveksten de mange europeere har opplevd etter andre verdenskrig kjennetegner nettopp et EU der statene står sammen om grunnleggende rettigheter.

For oss som tror på solidaritet og likeverd er det viktig at også Norge tar del i det europeiske fellesskapet og Europabevegelsen er en av de få organisasjonene i Norge som jobber for dette.

Europabevegelsens kjernevirksomhet er å bidra til økt kunnskap om EU og sette aktuelle europeiske spørsmål på dagsorden. Vi arrangerer kurs, medlemsmøter og debatter og deltar aktivt i media for å fremme vårt europeiske budskap.

Bli medlem i dag!
Innmelding koster 200,- for det første året og normal kontingent er 365,-. Det er også egne priser for studenter og for de som allerede er medlem av Europeisk Ungdom (under 26 år).

Les mer om hvordan du kan melde deg inn

Les også