Qua vadis Hellas?

Fredag kveld 20. februar fikk Hellas utsatt nedbetaling og forlenget frister i låneprogrammet. Med marginale endringer fra tidligere avtaler erklærte den nye greske regjeringen den nye avtalen som en seier.

Les mer fra fredagens nyheter hos Dagens Næringsliv og ABC Nyheter.

Allerede lørdag morgen var det full strid mellom partiene i Hellas om hvordan den nye avtalen skulle tolkes. Har man i realiteten vunnet noe? Også ulike kommentatorer, økonomer og akademikere er uenige om hva den nye avtalen betyr.

Les mer fra lørdagens nyheter hos Aftenposten og Dagens Næringsliv.

I løpet av mandagen må Hellas fremme en liste med nye kutt- og reformforslag overfor representanter for Europakommisjonen, Den europeiske sentralbank (ESB) og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Les mer fra søndagens nyheter hos Dagens Næringsliv og ABC Nyheter.

Rød fiasko og kræsjlanding kommenterer Kjetil Wiedswang i mandagen Dagens Næringsliv.

Les også