Postdirektivet er vedtatt

Nei til EU vant EU-folkeavstemningen i 1994, men har tapt hver dag siden. På tirsdag gikk de på et nytt nederlag. Da vedtok Stortinget en ny postlov som bl.a. innfører det såkalte Postdirektivet som Nei til EU har kjempet imot i flere år.

 

Kommentar ved Johnny Olsrud, leder av EB Vestfold

Hva går den nye postloven ut på?
– tilpasse leveringsplikten til brukernes behov

– gjennomføre EUs tredje postdirektiv

– oppdatere regelverket som følge av de endringer som har skjedd i postmarkedet siden forrige revisjon av postregelverket

– styrke brukernes rettigheter og

– innarbeide relevante internasjonale forpliktelser i Verdenspostkonvensjonen

Loven innfører EUs tredje postdirektiv, noe som medfører full liberalisering av postmarkedet. I realiteten har dette markedet i lang tid vært eksponert for konkurranse på grunn av stadig økende bruk av elektronisk post. Loven innebærer at Postens enerett på distribusjon av brev under 50 gram oppheves. Det åpnes dermed for fri konkurranse for pakker og brev under 50 gram. Enhetsporto for enkeltsendinger inntil 50 gram skal samtidig opprettholdes for å sikre et likeverdig posttilbud for folk flest over hele landet. Digitaliseringen vil uansett stå for den største og tøffeste konkurransen i markedet.

Utdeling av post er en viktig forutsetning for at det skal være mulig å bo i hele Norge, men posttjenestene er ikke fritatt fra kravet til modernisering og endring. Det settes i tillegg krav til kvalitet på tjenestene, og posten skal fortsatt leveres til hele landet. Det er viktig at dette prinsippet bevares uavhengig av organiseringen av postutleveringen.

Norge har tidligere vedtatt EUs første og andre postdirektiv. Europabevegelsen er glad for at Norge nå har vedtatt det tredje postdirektivet. Dette direktivet er viktig for at aktører som Posten skal kunne ha like konkurransevilkår og kunne tilby sine tjenester i Sverige og andre EU-land.

Les også