Planer for en dypere økonomisk og monetær union

Gruppen bestående av presidenter fra Europakommisjonen, Rådet, Eurogruppen, Den europeiske sentralbanken og Europaparlamentet presenterte i dag ambisiøse planer for hvordan den økonomiske og monetære union kan forsterkes fra 1.juli i år og hvordan den kan fullføres innen 2025. Les mer her

Les også