Europabevegelsen

EFTA-logo - Opphavsrett - European Free Trade Association

Misforstått om EØS

Tom Hetland kommenterer 5 des. min kronikk i VG der eg viste til korleis dagens EØS-tilknyting representerer eit dundrande demokratisk underskot for norske borgarar. Realiteten er at det...

llustrasjonsbilde: En sildestim. (Foto- Havforskningsinstituttet)

Markedsadgang til EU

Både politikere og fiskerinæringen selv ønsker bedre markedsadgang til EU for fisk. Det fremstår litt kryptisk hvordan dette skal foregå, når verken EU-medlemskap eller fisk inn i EØS-avtalen...